A+ A A-

Anunț important eliberare acte

Având în vedere situația epidemiologică din localitatea Ocna Mureș, având în vedere Hotărârea nr.42 a CJSU ALBA, începând cu data de 14.10.2020, până la reluarea activităților în școală, eliberarea documentelor se face printr-o solicitare pe adresa de email a unității: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau telefonic la numărul 0258870807.

Documentele solicitate vor fi eliberate zilnic între orele 10-11 la intrarea în unitate după ce vi se va confirma telefonic că sunt pregătite pentru a fi eliberate.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Last Updated: Joi, 15 Octombrie 2020 15:29

Afisari: 51

În atenţia absolvenţilor clasei a VIII-a din zona OCNA MUREȘ

 

Conform ordinului 4325/2020 înscrierea candidațiilor se face la unitățile de învățământ gimnaziale de unde provine candidatul prin completarea fiselor tip pentru admiterea în învățământul profesional apoi se transmit electronic la unitatea noastră (fișele de înscriere a candidaților însoțite de foi matricole). Candidații nu se prezintă și nu depun dosare la unitatea noastra (în perioada de înscriere) pentru calificările pentru care optează, doar la școala gimnazială de proveniență, în perioada 29 iunie-3 iulie și 6 iulie.
În 10 iulie unitatea noastră va afișa precizări referitoare la depunerea dosarelor. Pentru alte detalii, telefon- 0258870807.
În perioada 13-17 iulie unitatea noastră va transmite școlilor gimnaziale situația cu rezultatele admiterii la învățământul profesional-calificările profesionale în vederea oferirii posibilității de înscriere pentru etapa a 2-a pentru absolvenții care nu au reușit să depună dosarele în această perioadă.
Dosarul de înscriere a candidaților declarați admiși se depune în perioada 13-17 iulie prin poșta cu confirmare de primire sau fizic la unitate dupa un program zile și ore afișat și cuprinde:
1.Fișa de înscriere în original;
2.Certificat de naștere în copie legalizată sau certificată de unitatea gimnazială de provenienţă ( în acest caz prezintă și originalul);
3.Adeverința cu notele de la Evaluarea Națională;
4.Fișa medicală.
Calificările profesionale pentru anul școlar 2020/2021 la Liceul Tehnologic Ocna Mureș, învățământ profesional și codurile din Ghidul de admitere

Last Updated: Luni, 22 Iunie 2020 13:41

Afisari: 294

PROIECT CULTURAL-EDUCATIV “ Poezia mărturie din temniţa comunistă” - 2

Mulţi dintre corifeii Marii Uniri au sfârşit tragic în închisorile comuniste. Prigoana comunistă din România a avut loc în perioada 1948-1965, în timpul regimului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Acesta a compus un univers concentraționar format din peste 130 de unități de detenție, în care au fost uciși și torturați peste două milioane de oameni. Penitenciare ca Jilava, Rahova, Sighet, Gherla, Aiud, Mislea, Pitești sau canal Dunăre-Marea Neagră - au fost locuri de tortură pentru intelectuali, pentru elita politică și religioasă, pentru disidenții care se împotriveau regimului comunist[1].

          Ideea proiectului  cultural educativ - “Poezia mărturie din temniţa comunistă, desfăşurat în parteneriat cu ISJ  Alba, CCD Alba, Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Alba, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea,  Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureşului, Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mureş, Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud, Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud, Colegiul Tehnic Aiud,Colegiul Naţional “Titu Maiorescu” Aiud, Liceu Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud, Școala Gimnazială “Demetriu Radu” Rădeşti, în peroada ianuarie 2018 – octombrie 2018, a apărut din dorinţa de a cinsti pe poeţii martiri închişi în Penitenciarul Aiud în perioada comunistă.

         La întrebarea “Cum putem să-i cinstim pe aceşti martiri?” răspunsul este simplu: căutându-i, cunoscându-le viaţa şi opera, şi, mai ales, asimilând cuvintele lor în adâncul conştiinţei noastre şi a trasforma apoi aceste cuvinte în fapte. Cuvintele le luăm din poeziile scrise de ei în închisoare. Citind mai mult aceste poezii, cititorul are sentimentul că versurile  sunt vii şi se creează o comuniune subtilă cu poeţii, care te întăreşte sufleteşte şi te înfrumusetează spiritual. Forţa  atât de mare a acestor versuri derivă din faptul că ele au fost născute din jertfelnicie şi au adunat în ele  durerea, foamea, umilinţa, dorul, dar şi credinţa şi nădejdea în Dumnezeu. Mai mult, ele au fost scrise în “vecinătatea” rugăciunii, ceea ce le-a dat o adâncime aparte, cu totul inedită. Pentru deţinuţii care nu aveau darul rugăciunii, poezia era o formă de viaţă spirituală care i-a ajutat supravieţuiască regimului de detenţie destinat să-i extermine. Cum versurile nu puteau fi scrise cu creion şi hârtie ele se transmiteau prin viu grai sau prin codul morse; colegii de celulă memorau fiecare anumite versuri, astfel încât au putut fi apoi  “adunate” în poezii. Modul acesta de “participare” la creaţia poeziilor însufleţea nu numai pe poet, dar şi pe cei din jurul lui. Mulţi dintre deţinuţii martiri au început să scrie, deşi înainte de a fi închişi nu erau preocupaţi de poezie.

         Adunând în zidurile ei intelectuali de elită ai societăţii româneşti interbelice, în celule se discuta filosofie, economie, literatură etc. la un nivel universitar.  În 1964, poetul Petre Pandrea întocmeşte o listă a poeţilor din închisoare, pe care o numeşte cu tristă ironie “ Uniunea Scriitorilor de la Aiud2” ; ea include ape : "Ion Petrovici, Traian Brăileanu, Constantin Gane, Radu Gyr, Titus Cristureanu, Dr. Sandu Lieblich, Anton Dumitriu, George Manu, Sandu Tudor, Paul Sterian, Tudor Popescu (prof. teologie), Dumitru Stăniloaie, Dumitrescu-Borșa, Ioan Victor Vojen, Luca Dimitrescu, Cristofor Dancu, Fane Vlădoianu, Petre Pandrea, Petre Țuțea, Ion Gheorghiță, Dorin Hasnaș, Cuza Marinescu, Ilie Popescu-Prundeni, Romulus Șeișanu, Romulus Dianu, Sergiu Dan, Peltz, Dr. Ilie Rădulescu, Ion Dimitrescu, Arșavir Acterian, Valeriu Anania, Nicolae Pătrașcu, Roman Braga, Dr. V. Voiculescu, Al. Mironescu, Gabriel Bălănescu, Ion Manta – Cluj, Zaharia Boilă, Nedelescu, Dr. Ilie Niculescu, Ion Caraion, Ernest Bernea, Radu Budișteanu, Nichifor Crainic".

         Citind sau recitând poeziile din temniţa comunistă elevii implicaţi în proiect au înţeles, pe de o parte, valoarea de document istoric a  acestor poezii iar, pe de altă parte, au realizat că ea relevă aspecte  esenţiale legate de identitatea noastră naţională şi anume – frumuseţea, tăria şi nobleţea sufletului românesc, care în cele mai cumplite condiţii de tortură, foame, mizerie, ne se pleacă, nu se murdăreste prin trădare, ci sublimează în versuri.

         În data de 2 martie 2018, în semn de omagiu, în şcolile participante la proiect, s-au citit versuri scrise de Radu Gyr.

 

         În data de 10 martie 2018, la Simpozionul de Martirologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru elevii şi profesorii prezenţi, a fost un prilej deosebit de a afla aspect inedite legate de comunism, viaţă carcerală, rezistenţă prin rugăciune şi poezie şi de a cunoaşte biografii ale unor deţinuţi politici de la Aiud din perioada comunistă.

 

 

         De Ziua Poeziei (21 martie 2018), la Schitul  “Înălţarea Sfintei Cruci” de la Râpa Robilor Aiud, locul unde au fost aruncate trupurile neinsufleţite ale acestor martiri, elevii şi profesorii din proiect, alături de poetul Ioan Hădărig şi de alţi invitaţi, au prezentat un  program cultural artistic.

 

          Tot în semn de omagiu adus martirilor, sub titlul “ Flori şi poezie pentru Martirii de la Râpa Robilor” s-au recitat poezii la Schitul  “Înălţarea Sfintei Cruci” Aiud de Ziua Naţională a Martirilor din închisorile  comuniste (14 mai 2018). Evenimentul a fost deosebit de emoţionant pentru cei prezenţi care au venit cu flori, şi… cu o evlavie deosebită pentru aceste figuri luminoase ale neamului nostru românesc.

 


 

 

         În data de 15 mai 2018, la Casa de Cultură “Ion Sângereanu” Ocna Mureş,  elevii din zona Ocna Mureş au recitat poezii scrise de Radu Gyr, Demostene Andronescu, Vasile Voiculescu. Prof. Aurora Stanciu (Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mureş) şi poetul Ioan Hădărig au vorbit elevilor despre poezia carcerală. Prof. Dumitru Moga (Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mureş) ainsistat pe aspectele istorice legate de Ziua Naţională a Martirilor din temniţele comuniste.

 


 

         În sala I. C. Brătianu a Primăriei Municipiului Aiud, a avut loc, în data de 16 noiembrie 2018, conferința „A trăi, a propovădui și a mărturisi în duhul adevărului – preotul martir Ilarion V. Felea”, susținută de preot lector universitar doctor Filip Albu de la Facultatea de Teologie  „Ilarion Felea ” din Arad.

         Prin acest proiect, elevii au aflat nu numai despre suferinţele îndurate de martirii din închisorile comuniste, ci şi despre idealurile cele mai nobile care i-au însufleţit şi, nu în ultimul rând, despre tăria de caracter şi frumuseţea lor sufletească.  Astăzi, lipsa modelelor – “căderea” la nivelul modelelor sociale, impune evocarea figurilor luminoase ale acestor  martiri, respectul şi preţuirea lor.

        

Autor :  bibl. Bugan Luminiţa Mihaela

Liceul Tehnologic Ocna Mureş

 

 

 

 

Articole despre evenimentele proiectului:

https://www.dcnews.ro/flori-si-poezie-pentru-martirii-de-la-rapa-robilor_592668.html

https://ziarulunirea.ro/foto-flori-si-poezie-pentru-martirii-de-la-rapa-robilor-aiud-de-ziua-nationala-a-martirilor-din-temnitele-comuniste-475036/

https://www.aiudinfo.ro/martirii-de-la-rapa-robilor-din-aiud-comemorati-prin-flori-si-poezie-cu-prilejul-zilei-nationala-a-martirilor-din-temnitele-comuniste-14732.html

http://proalba.ro/aiud-flori-si-poezie-pentru-martirii-de-la-rapa-robilor

https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-flori-si-poezie-pentru-martirii-de-la-rapa-robilor-aiud/

https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-proiectul-educational-poezia-marturie-din-temnita-comunista-martirii-de-la-aiud-cinstiti-de-elevii-din-zona-ocna-mures/

http://proalba.ro/martirii-de-la-aiud-cinstiti-de-elevii-din-zona-ocna-mures

https://ziarulunirea.ro/foto-martirii-de-la-aiud-cinstiti-de-elevii-din-zona-ocna-mures-474832/

https://m.dcnews.ro/poezia-marturie-din-temni-a-comunista_592313.html

http://proalba.ro/martirii-de-la-aiud-cinstiti-de-elevii-din-zona-ocna-mures

https://www.dcnews.ro/poezia-marturie-din-temnita-comunista_624301.html

https://urbeamea.ro/albaiulia/poezia-marturie-din-temnita-comunista-teologul-martir-ilarion-felea-omagiat-la-aiud/

Surse:

1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Prigoana_comunist%C4%83_din_Rom%C3%A2nia

              2. http://www.romlit.ro/scriitori_arestai_1944-1964

 

 

http://ccdab.ro/Editura/Experiment_4_2019.pdf 


Last Updated: Joi, 12 Martie 2020 16:16

Afisari: 1311

În atenţia elevilor fi clasele terminale, a XIII-a Seral.


Simulare examenul de bacalaureat 2020, după următorul program:
23 martie- Limba și literatura română
25 martie- Matematică.
Subiectele vor fi trimise de fiecare diriginte elevilor la ora 09:00 iar rezolvările atât letrice cât și în format electronic vor fi trimise dirigintilor.

Last Updated: Vineri, 20 Martie 2020 17:27

Afisari: 1341

PROIECT CULTURAL - EDUCATIV “ Poezia mărturie din temniţa comunistă”

 

“ Poezia mărturie din temniţa comunistă

9.09. 2019 – 30.11. 2020

     

Argument

         Prigoana comunistă din România a avut loc în perioada 1945-1964 (de la instalarea primului regim pro-comunist - la decretul de eliberare a deținuților politici), în timpul regimului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Acesta a compus un univers concentraționar format din peste 130 de unități de detenție, în care au fost uciși și torturați mii de oameni. Penitenciare ca Jilava, Rahova, Sighet, Gherla, Aiud, Mislea, Pitești sau canal Dunăre-Marea Neagră - au fost locuri de tortură pentru intelectuali, pentru elita politică și religioasă, pentru disidenții care se împotriveau regimului comunist[1].

         Modestia, corectitudinea, măreţia sufletească, credinţa în Dumnezeu şi destinul neamului au fost valorile supreme ale deţinuţilor politici care au pătimit în temniţele comuniste. Pentru mulţi dintre ei, în timpul detenţiei, poezia a fost, după rugăciune, o formă de viaţă spirituală şi de rezistenţă personală.

         Poezia din temniţa comunistă, născută din jertfelnicie, nu a fost scrisă cu creion şi hârtie, ci scrisă în minte, memorată şi transmisă prin viu grai sau prin alfabetul morse. Această poezie constituie un document istoric, o mărturie despre toate aspectele vieţii carcerale, începând cu arestarea, continuând cu anchetele, viaţa de celulă, relaţiile dintre deţinuţi, motivaţiile acţiunilor anticomuniste.

 

         Spre sfârşitul anilor de teroare, în închisorile comuniste se aflau, simultan, sute de scriitori. Petre Pandea, el însuşi deţinut politic, întocmeşte la 4 ianuarie 1964 o listă a scriitorilor întemniţaţi, ca şi el, la Aiud, intitulată, cu umor negru, Uniunea Scriitorilor  de la Aiud[2].

·         

         Prin acest proiect, elevii află nu numai despre suferinţele îndurate de martirii din închisorile comuniste, ci şi despre idealurile cele mai nobile care i-au însufleţit şi, nu în ultimul rând, despre tăria de caracter şi frumuseţea lor sufletească.  Astăzi, lipsa modelelor – “căderea” la nivelul modelelor sociale, impune evocarea figurilor luminoase ale acestor  martiri, respectul şi preţuirea lor.

          Proiectul  este şi un îndemn pentru elevi de a fi, pe de o parte, următori ai curajului şi demnităţii celor care au pătimit  în temniţele comuniste, fără a se lăsa înfrânţi.

 Scopul:

         Cinstirea poeţilor martiri, închişi în Penitenciarul de la Aiud în perioada  comunistă.

Obiective generale:

-         Stimularea şi valorificarea interesului elevilor şi a cadrelor didactice pentru poeţii martiri;

-         Promovarea poeziei din temniţa comunistă ca mărturie a suferinţei asumate în sens creştin.

Obiective specifice:

-         Prezentarea  unor modele de virtute şi mărturisire creştină;

-         Cunoaşterea unor aspecte legate de spaţiul concentraţionar  comunist.

 

 Parteneri: Inspectoratul Școlar Judeţean Alba

                   Casa Corpului Didactic Alba

                   Primăria Municipiului Aiud

                  Penitenciarul Aiud

                  Universitatea “1Decembrie 1918” Alba Iulia

                  Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud

                   Memorialul Închisoarea Piteşti

                   Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Alba

                   Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud

                  Colegiul Naţional “Titu Maiorescu” Aiud

                   Editura Manuscris

                   Editura Eikon

                   Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

                   Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureşului

                   Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureş

                   Școala Gimnazială ”Ovidiu Hulea” Aiud

                   Școala Gimnazială “Axente Sever” Aiud

                   Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mureş

                   Liceul Tehnologic Aiud

                   Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud

                   Liceul “Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud

                   Casa de Cultură “Ion Sângereanu” Ocna Mureş

                  

Coordonatori : bibl.  Bugan Luminiţa Mihaela

                          bibl. Viorica  Genţiana  Onişoru

                          prof. Codruţa Londroman

                         

Coordonatori instituţii partenere:

·        inspector şcolar   general, prof. Marcela Dărămuş, I.S.J.  Alba

·        prof. Carmen Doina Vasilca, C.C.D. Alba

·        dir. prof. Cornelia Popescu, Liceul Tehnologic Ocna Mureş

·        Tiberiu Grecu, Primăria Municipiului Aiud

·        Iulia Bara, Penitenciarul Aiud

·        lector.univ. dr. Orian Georgeta,Universitatea “1Decembrie 1918” Alba Iulia

·        Alin Bogdan Florea, Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud

·        Maria Axinte, Memorialul Închisoarea Piteşti

·        Valentin Ajder, Editura Eikon

·        bibl. Geanina Barb, Asociația Bibliotecarilor din România, Filiala Alba

·        manager Ioan Hădărig , Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud

·        manager Stoica Liliana, Casa de Cultură “Ion Sângereanu” Ocna Mureş

·        dir. prof. Ozsvath Elisabeta, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea

·        dir. prof.  Sarmaşiu Floarea, Școala Gimnazială ”Simion Lazăr” Lunca Mureşului,

·        dir. prof. Fulea Dorin, Colegiul Naţional “Titu Maiorescu” Aiud

·        dir. prof. Pop Elena, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureş

·        dir. prof. Demeny Ida, Școala Gimnazială  ”Ovidiu Hulea” Aiud

·        dir. prof. inv. primar  Ciortea Liana Ștefania, Școala Gimnazială”Axente Sever” Aiud                                                                            

·        dir. prof. Alina  Ștefania Pustai,  Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mureş

·        dir. prof.  Ciortea Veronica, Liceul Tehnologic Aiud   

·        dir. ing. ec. Lazăr Simona, Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud 

·        dir. prof. Mariana Tanţoş, Liceul “Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud

                                

Echipa de proiect:

prof. Balaci Ramona

dir. adj. prof. Balica Claudia Corina

prof. Bar Alin

bibl. Bendea Mariana Sidonia

prof. Berindei Liliana

prof. Birta Dana

dir. adj. prof  Bolca Cornelia

prof. Boldor Elena

prof. Buta Ramona

prof. Buzgar Domnica

prof. Caiser Daniela

prof. Căpâlnă Daniela

prof. Cetean Raluca

prof. Cîmpean Bianca

prof. Cîmpean  Cristina

prof. Cîra-Grigorescu Gabriel

bibl. Chioreanu Gabriela Mihaela

dir. prof. Constantin Camelia Cristina

prof. Cordoş  Adriana Romana

prof. Costea Leontin

prof. Cordea Lilica

prof. Cristea Maria

prof. Dreghici Diana

prof. Dinga Russandra

prof. Dociu  Carmen

bibl. Farca Victoria

bibl. Felea Carmen

prof. Ferencz Andreea Ioana

dir. adj.  prof. Filimon Dana

prof. Fleacă Simona

bibl. Gheţie Cristina

prof. Georgescu Gheorghe

bibl. Grigoriţă Dana Octavia

prof. Nicoleta Golguţ

bibl. Hopîrtean Ștefania Dana Carmen

inv. Hrean Claudia

prof. Ioan Casandra

prof. doc. Ilea Ioana Ofelia

prof. Knall Alina

ec. Kovacs  Camelia

prof. Macarie Luminiţa

prof. Macrai Nicoleta Teodora

prof. Macrai Vasile Cristian

prof. Mateiu Cristian

prof. Moga Dumitru

prof. Moga Marius

prof. Moldovan Florina

prof. Moldovan Mihail

prof. Nicoară Antoaneta

bibl. Oargă Maria

lector. univ. dr. Orian Georgeta

prof. Oţel  Emilia Camelia

dir. adj. prof. Ozsvath Elisabeta

prof. Păcurar Simona

prof. Pitea  Maria-Daniela

prof. Popa Larisa Laura

prof. Popovici Daniela

prof. Stanciu Aurora                                 

prof. Szekely Anda

prof. Mariana Tanţoş 

prof. Tecar Dan

prof. Tiutiu Daniel                               

prof. Toader Lidia                      

dir. adj. prof. Turcu Monica

prof. Turcu Sorin                       

prof. Trînc Sofia

prof. Vancea Marcela

prof. Victoratos  Teodora                                

prof. Vigh   Alexandru Aurel

 

Organizarea şi lansarea proiectului:

Perioada: septembrie  2019 – noiembrie  2020

Plan de desfăşurare. Acţiuni

-         prezentarea proiectului în şcoli; noiembrie 2019

-         prezentarea proiectului în Penitenciarul Aiud; noiembrie 2019

-         evocarea poetului Vasile Voiculescu noiembrie 2019;

-         evocarea Părintelui Ilarion Felea; decembrie 2019

-         conferinţa “Poezia marturie din temniţa comunistă”, susţinută de scriitorul Sorin Lavric; ianuarie 2020

-         “Memorialul Închisoarea Piteşti”, februarie 2020

-         Prezentarea volumului “În gura marelui urs”, februarie 2020

-         Recital, în şcoală, de muzică şi poezie din temniţa comunistă,  în data de 2 martie 2020;

-         Participarea    la Simpozionul de Martirologie, organizat de Schitul “Înălţarea Sfintei Cruci” Aiud, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

-         Evenimente  culturale laSchitul ” Înălțarea Sfintei Cruci” Aiud , în zilele de 21 martie şi 14 mai 2020;

-         Concurs cu premii de eseuri cu tema “ Mărturia poeziei din temniţa comunistă”, octombrie 2020;

-         Prezentare de materiale documentare;

-         Conferinţe, dezbateri, prezentări de carte;

-         Pelerinaje la Schitul “Înălţarea Sfintei Cruci” Aiud;

-         Întâlniri cu invitaţi speciali.

Resurse materiale:

-         Costurile excursiilor suportate de către şcolile  participante;

-         Premii oferite de sponsori şi de şcoli;

-         Spaţii de desfăşurare: şcolile participante, instituţiile implicate în proiect.

 

Evaluarea proiectului:

-         Impactul în rândul elevilor şi al cadrelor didactice;

-         Calitatea materialelor prezentate;

-         Prin numărul de participanţi.

 

 

Autor proiect: bibl. Bugan Luminiţa Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Între:

1. Inspectoratul Școlar al Judeţului Alba, reprezentat de inspector şcolar        general, prof.  Eugenia Marcela Dărămuş;

2. Casa Corpului Didactic Alba, reprezentată de director,  prof. Bărbuleţ Narcisa -Ioana;

3.  Primăria Municipiului Aiud, reprezentată de  primar Oana Adriana Iulia Badea;

4. Penitenciarul Aiud, reprezentat de director, comisar şef de poliţie penitenciară Ioan Emil Itu

5. Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud, reprezentată de director Alin Bogdan Florea

5. Memorialul Închisorii Piteşti, reprezentat de Maria Axinte;

6. Asociaţia Bibliotecarilor din România, Filiala Alba, reprezentată de bibl. Geanina Barb;

7. Centrul  Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, reprezentat de manager Ioan Hădărig;

8. Editura Eikon, reprezentată de director Valentin Ajder

9. Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud, reprezentată de Alin Claudiu Florea

10. Casa de Cultură “Ion Sângereanu“  Ocna Mureş, reprezentată de manager Liliana Stoica

11. Liceul Tehnologic Ocna Mureş, reprezentat de director, prof. Cornelia Popescu;

11.  Școala …………………………………..,reprezentată de director, prof………

………………………..,   

         în vederea desfăşurării, în perioada septembrie 2019 – noiembrie 2020, a proiectului în parteneriat “ Poezia mărturiedin temniţa comunistă,  propus de bibl.  Bugan Luminiţa Mihaela de la Liceul Tehnologic Ocna Mureş.

 

S-a  convenit asupra responsabilităţilor :

Inspectoratul Școlar al Judeţului Alba:

-         diseminează proiectul în şcoli.

 

Primăria Municipiului Aiud:

-         găzduieşte în sala I.C. Brătianu evenimente culturale  din cadrul proiectului.

 

Casa Corpului Didactic Alba:

-         oferă diplome participanţilor la proiect;

-         asigură îndrumarea  bibliotecarei;

-         asigură participarea unui reprezentant la activităţile propuse.

Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud:

-         organizează masă rotundă/dezbateri pe tema “ Poezia mărturiedin temniţa comunistă”;

-         organizează evenimente cultural-artistice dedicate  martirilor de la Aiud.

 

Editura Eikon

-         organizează lansări şi prezentări de carte.

Asociaţia Bibliotecarilor din România, Filiala Alba:

-         popularizează proiectul.

Școlile partenere:

- popularizează proiectul în rândul elevilor şi al cadrelor didactice;                                       

- organizează,  în şcoală,  recital de poezie scrisă de poeţii  din  temniţa de la       Aiud, în  data de 2 martie 2020;

-  participă  în zilele de 21 martie şi 14 mai  2020, la  Schitul ”Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud, la  evenimentele cultural-artistice dedicate  martirilor de la Aiud;

- asigură transportul elevilor la Schitul ”Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud;

- facilitează întâlniri cu membri ai instituțiilor partenere.

Bibliografie:

1.https://ro.wikipedia.org/wiki/Prigoana_comunist%C4%83_din_Rom%C3%A2nia

              2. http://www.romlit.ro/scriitori_arestai_1944-1964

 

 

http://ccdab.ro/Editura/Experiment_3_2019.pdf

 

http://ccdab.ro/Editura/Experiment_3_2019.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated: Joi, 12 Martie 2020 16:15

Afisari: 1281

Misiunea scolii

Continuarea tradiţiei de 60 de ani a şcolii, prin oferirea oportunităţilor de educaţie şi formare profesională, în colaborare cu agenţii economici locali şi prin încercarea de a ne adapta la piaţa forţei de muncă şi la cerinţele actuale ale zonei destul de afectată din punct de vedere economico-financiar. Instituţia noastră se orientează şi spre întărirea dimensiunii antreprenoriale si promovarea calificării şi a competenţelor distinctive ale şcolii în comunitatea regională şi nu numai.

Partener media

Contact info

  • 0732 226 688

  • office[at]liceultehnologicocnamures.ro

Viziunea scolii

Educarea tinerilor in spiritul cetateniei democratice, pregatirea lor pentru a fi cetateni demni ai U.E.
Adaptarea ofertei educationale pe piata fortei de munca prin calificare si recalificare.