A+ A A-

În atenţia absolvenţilor clasei a VIII-a din zona OCNA MUREȘ

 

Conform ordinului 4325/2020 înscrierea candidațiilor se face la unitățile de învățământ gimnaziale de unde provine candidatul prin completarea fiselor tip pentru admiterea în învățământul profesional apoi se transmit electronic la unitatea noastră (fișele de înscriere a candidaților însoțite de foi matricole). Candidații nu se prezintă și nu depun dosare la unitatea noastra (în perioada de înscriere) pentru calificările pentru care optează, doar la școala gimnazială de proveniență, în perioada 29 iunie-3 iulie și 6 iulie.
În 10 iulie unitatea noastră va afișa precizări referitoare la depunerea dosarelor. Pentru alte detalii, telefon- 0258870807.
În perioada 13-17 iulie unitatea noastră va transmite școlilor gimnaziale situația cu rezultatele admiterii la învățământul profesional-calificările profesionale în vederea oferirii posibilității de înscriere pentru etapa a 2-a pentru absolvenții care nu au reușit să depună dosarele în această perioadă.
Dosarul de înscriere a candidaților declarați admiși se depune în perioada 13-17 iulie prin poșta cu confirmare de primire sau fizic la unitate dupa un program zile și ore afișat și cuprinde:
1.Fișa de înscriere în original;
2.Certificat de naștere în copie legalizată sau certificată de unitatea gimnazială de provenienţă ( în acest caz prezintă și originalul);
3.Adeverința cu notele de la Evaluarea Națională;
4.Fișa medicală.
Calificările profesionale pentru anul școlar 2020/2021 la Liceul Tehnologic Ocna Mureș, învățământ profesional și codurile din Ghidul de admitere

Misiunea scolii

Continuarea tradiţiei de 60 de ani a şcolii, prin oferirea oportunităţilor de educaţie şi formare profesională, în colaborare cu agenţii economici locali şi prin încercarea de a ne adapta la piaţa forţei de muncă şi la cerinţele actuale ale zonei destul de afectată din punct de vedere economico-financiar. Instituţia noastră se orientează şi spre întărirea dimensiunii antreprenoriale si promovarea calificării şi a competenţelor distinctive ale şcolii în comunitatea regională şi nu numai.

Partener media

Contact info

  • 0732 226 688

  • office[at]liceultehnologicocnamures.ro

Viziunea scolii

Educarea tinerilor in spiritul cetateniei democratice, pregatirea lor pentru a fi cetateni demni ai U.E.
Adaptarea ofertei educationale pe piata fortei de munca prin calificare si recalificare.