A+ A A-

Prezentare generală a liceului

Grupul Şcolar de Chimie Industrială Ocna Mureş( numindu-se in prezent “Liceul Tehnologic) s-a înfiinţat în 1948, pe lângă Uzinele de Produse Sodice “ Solvay “ , sub denumirea de  Şcoala Profesională  Chimică.

Pe parcursul deceniilor a funcţionat şi s-a dezvoltat ca şcoală cu profil tehnic, pregătind mii de absolvenţi pe diferite forme de învăţământ, în domenii specifice industriei chimice şi specializări  conexe  (  mecanică,  electrotehnică  ).  Fiind  una  dintre  puţinele  şcoli  cu  profil industrial chimic la nivel naţional,  aici  s-au pregătit elevi din toate colţurile ţării la nivel de şcoală profesională şi şcoală de maiştri, cei mai mulţi având contracte cu diferite întreprinderi de  profil.  Din  1973  s-a  numit    “Liceul  de  Chimie    Industrială  Ocna  Mureş  “  pregătind absolvenţi de liceu industrial şi şcoală profesională.

După 1989, Uzinele de Produse Sodice Ocna Mureş, principalul beneficiar al forţei de muncă pregătită în Grupul Şcolar de Chimie Industriala Ocna Mureş ( vechea denumire a şcolii), a  intrat intr-o etapă prelungită de regres, fapt ce a obligat la orientarea spre alte domenii de

pregătire a elevilor. Acesta este motivul pentru care instituţia noastră a fost nevoită să pună accent  pe    calificari  profesionale  cerute  pe  piaţa  forţei  de  muncă  atât  în  ţară  cât  şi  în comunitatea europeană.

Grupul Şcolar de Chimie Industrială se gaseste in judetul Alba, care face parte din regiunea VII Centru Scoala noastra ofera o instruire in domeniile chimie industrială, mecanică, electrotehnică, comerţ, protecţia mediului.

Grupul şcolar asigură pregătirea prin liceul tehnologic, ruta directă şi ruta progresivă, zi şi seral în acest moment.

In anul scolar 2009-2010 in aceasta scoala au fost inscrisi 354 elevi la cursurile de zi, cu varste cuprinse intre 14-19 ani, la cursurile cu seral si frecventa redusa 110 elevi cu varste cuprinse intre 19-45 ani, rezultând un total de 464 elevi înscrişi.

Scoala are un personal didactic format din 28 persoane, un personal didactic auxiliar de

 

6 persoane si personal nedidactic 11. În anul 2009 s-au incheiat lucrarile de reabilitare termica a spaţilor de invatamant, constand in schimbarea completa a sistemului de incalzire (inlocuirea centralei  termice  vechi  cu  centrale  performante  montate  in  4  cladiri  ale  scolii,  inlocuirea traseelor de  incalzire  si a  caloriferelor,  inlocuirea  ferestrelor  si  a  usilor cu  ferestre  si usi termopan, in aceleasi 4 cladiri: scoala noua, scoala veche si 2 cladiri cu ateliere de instruire practica si de productie), s-a inlocuit complet mobilierul scolar, s-au achizitionat carti la biblioteca, echipament sportiv si material didactic performant pentru laboratoarele de fizica, chimie, biologie si tehnologice, toate acestea din fonduri guvernamentale. De asemenea, s-au zugravit din resurse proprii si cu personal propriu sala profesorala,salile de clasa, birourile si coridoarele de la parter, cateva sali de clasa si holurile de la etajele I si II,  s-au igienizat grupurile sanitare, s-au executat lucrari de instalatii.

În anul 2009-2010, printr-un proiect scris de O.N.G.-ul ASMEA, şcoala a beneficiat de un  Club  al  Tinerilor  care  a  oferit  oportunitatea  unei  colaborări  între  cele  două  licee  din localitate  şi  oportunitatea  elevilor  de  a  se  înscrie  la  diferite  activităţi  desfăsurate  aici  şi coordonate de cadre didactice din cele două licee.

In acelasi an scolar scoala noastra a fost partenera cu alte scoli din Europa, intr-un proiect cu finantare eurpoeana numit “Introducerea in programele de educatie din scoli ale celor mai bune practice de integrare a elevilor de origine imigranta, a celor de alte culture- interculturalitate, toleranta, adaptare”. Acest proiect a avut ca metoda selectionata “cercetarea jurnalistica”,  propusa  cu  scopul  de  a  incuraja  initiative  si  spiritual  civic  al  tinerilor  prin

investigarea cunostintelor asupra diferitelor culture,  influenta lor asupra comunitatii locale, cultura si imaginea statului comun. La finalizarea proiectului echipa de coordonatori din scoala noastra a fost promovata intr-un manual de bune practice.

Anul scolar2010-2011 a oferit oportunitatea scolii noastre de a implementa proiectul CEZAR, proiect care se refera la desfasurarea unor activitati   remediale si educative ai caror beneficiari sunt 22 de elevi ai scolii.Acest proiect se va derula pana in 2013.

Au fost depuse in anul scolar 2010-2011 proiecte de tip Comenius si Leonardo da Vinci si au fost atrase fonduri destinate elevilor proveniti din familii cu o situatie materiale precara, dar cu rezultate bune la invatatura printrun proiect cu fundatia SOROS.

Printr-un proiect depus de ONG-ul Asmea in parteneriat cu un agent economic din localitate scoala noastra beneficiaza de un centru de consiliere  si orientare pentru absolventii si somerii din localitate care nu se pot incadrea pe piata fortei de munca si care in acelasi timp pot participa la cursuri  de  recalificare organizate in parteneriat cu AJOFM Alba.

In aceiasi masura suntem preocupati de grupurile vulnerabile din scoala si in parteneriat cu ANPR organizam cursuri de recalificare pentru elevii romi din scoala si pentru familiile acestora in vederea integrarii lor pe piata fortei de munca.

S-au stabilit relatii de parteneriat cu 14  parteneri sociali (agenţi economici, organizaţii neguvernamentale) si vom dezvolta in viitor noi colaborari, pe măsura dezvoltării economice a zonei. In vederea atragerii de noi resurse financiare au fost inchiriate spatii nefolosite a caror schimb de destinatie a fost obtinut in 2002 si demaram in acest an scolar procedura necesara schimbarii  destinatiei  unui  alt  spatiu  nefolosit  (vechea  centrala  dezafectata  )  in  vederea inchirierii acesteia pentru activitati economice.

Pentru anul scolar 2012-2013, preocupati fiind de situatia economica si sociala din zona vom incerca sa ne indreptam atentia spre noi grupuri tinta si sa ne imbogatim oferta educationala cu noi si speram atractive specializari. In baza analizei economice si a pietei fortei de munca din  Regiunea VII Centru (rezultate  din  PRAI si PLAI)  si din zona Ocna  Mures,  in  baza discutiilor si negocierilor cu agentii economici, cu investitorii din zona, cu Consiliul de Dezvoltare Locala Ocna Mures, ne-am orientat spre calificarile profesionale din domeniile in care exista sanse de ocupare a fortei de munca in anii care urmeaza, cum ar fi : electric, protectia mediului, mecanica, comert si domeniul agricultura pentru o clasa de postliceala cu calificarea profesionala tehnician cadastru  funciar –topograf si in domeniul sanatate si asistenta pedagogica intentionam sa prindem in planul de scolarizare pentru anul 2013-2014 o  clasa postliceala  de asistent  medical balneofiziokinetoterapie  si recuperare  motivata  de intentia autoritatilor locale de a crea in zona un centru de recuperare si de cerintele pentru aceasta calificare pe piata fortei de munca din zona ( mentionam ca in judetul nostru nu exista aceast specializare). Nu neglijam nici cerintele antreprenorilor locali si in special al unui antreprenor care a cunoscut o rapida dezvoltare in domeniul industriei alimentare motiv care ne determina  sa  ne  orientam  spre  o  noua  calificare  in domeniul resurse  naturale  si  protectia mediului  si anume tehnician in industria alimentara pornind in acest an scolar cu aceasta calificare profesionalape care intentionam sa o fructificam si prin introducerea in planul de scolarizare pentru anul scolar urmator pentru realizarea unei clase profesionale de  “ operator procesarea produselor lactate”.

Propunerile din proiectul planului de scolarizare au fost facute in functie de cererea de  profesionala, de nevoile  pietei muncii, de cerintele de dezvoltare economica si sociala din zona.si in  baza acordului autoritatilor locale si a agentilor economici locali   si in conformitate   cu prevederile art.63. 101-103 din Legea 1/2011 si in conformitate anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 6694/20.12.2011,  cu structura unitatii de invatamant, cu baza materiala si a personalului didactic calificat, titular al scolii. Solicitarea pentru clasa a IX-a SERAL  a fost facuta ca urmare a numarului mare de cereri depuse la secretariatul scolii de catre persoane din zona Ocna Mures care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si care la momentul varsta de 18 ani. De asemenea, la stabilirea calificarilor profesionale, s-au solicitat doar   cele pentru care unitatea noastra este autorizata ARACIP exceptie facand solicitarea  pentru clasa  de postliceala  cu  calificarea tehnician  cadastru  funciar- topograf ,  calificarea asistent medical balneofizikokinetoterapie si recuperare si pentru   calificarea   tehnician   in   industria   alimentara   pentru   care   vom   face demersurile de autorizare ARACIP in a doua etapa. Solicitarea acestor clase este motivata de cerintele de recalificare din zona a somerilor, a absolventilor care nu au promovat examenul de bacalaureat , dar si de necesitatea acestei calificari pe piata fortei de munca tinand cont de specificul agricol din zonele rurale limitrofe localitatii, de cerintele serviciului agricol-urbanism din cadrul primariilor din zona si  de  tendinta  existenta  in  zona  de  a  deveni  o  zona  balneara  precum  si  de procuparea antreprenorilor pentru industria alimentara. Scoala noastra dispune de personal calificat pentru unele   specializari, dar pentru care nu exista am semnat declaratii angajament cu specialisti din aceste domenii urmand ca acestia sa fie angajati ca personal asociat al scolii. Pentru instruirea practica am incheiat contracte de colaborare cu agentii economici ( pentru calificarile si clasele noi pentru care nu exista inca conventii de practica).Am fost determinati in realizarea planului de scolarizaresi in demersurile pentru noi autorizari ARACIP de anumite concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM pentruÎnvăţământprofesional si liceal tehnologic.Pentru acest an scolar vom face demersurile pentru a ne autoriza la nivel gimnazial pentru a putea demara in conformitate cu noile reglementari “ A doua sansa “ pentru cei care nu au finalizat invatamantul obligatoriu si au minim 4 clase, dar vrem  sa  ne adresam si elevilor de clasa a 5-a care au abilitati sportive si sunt pasionati de fotbal in incercarea de a ne autoriza pentru invatamant sportiv integrat – specializarea fotbal. Profilul  dominant la nivel regional al cererii de forță  de muncă: mecanică,  comerţ, construii, economic,  industrie textilă şi pierie, fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie, electric , electromecanic, electronică automatizări, industrie alimentară, materiale de construii, silvicultură

 

Misiunea scolii

Continuarea tradiţiei de 60 de ani a şcolii, prin oferirea oportunităţilor de educaţie şi formare profesională, în colaborare cu agenţii economici locali şi prin încercarea de a ne adapta la piaţa forţei de muncă şi la cerinţele actuale ale zonei destul de afectată din punct de vedere economico-financiar. Instituţia noastră se orientează şi spre întărirea dimensiunii antreprenoriale si promovarea calificării şi a competenţelor distinctive ale şcolii în comunitatea regională şi nu numai.

Partener media

Contact info

  • 0732 226 688

  • office[at]liceultehnologicocnamures.ro

Viziunea scolii

Educarea tinerilor in spiritul cetateniei democratice, pregatirea lor pentru a fi cetateni demni ai U.E.
Adaptarea ofertei educationale pe piata fortei de munca prin calificare si recalificare.